trolejbus

Bezbariérově a ekologicky – nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 6 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro zajištění provozu v Ústí nad Labem. Tyto trolejbusy budou sloužit především na linkách ve velké míře využívaných osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a přinesou tak kvalitativně nové prvky do systému MHD v tomto městě.