Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně obsahoval komplexní organizaci zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno nadlimitní otevřené řízení (dodávky) s předpokládanou hodnotou 29 000 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 09/2011 do 01/2012. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Regionální operační program NUTS II Jihovýchod.