obec-pohledy-3

Výměna vodovodního řadu

Klient: Obec Pohledy
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce