mez proj varhany 1b

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan

Cílem předkládaného projektu je výstavba nových koncertních varhan v kostele Nanebevzetí P. Marie v Brně. Realizace projektu představuje zhodnocení stávající kulturní památky a přispívá k zachování kulturního dědictví. Nové koncertní varhany budou sloužit především jako nástroj v rámci varhanních koncertů, v orchestru při provádění figurální hudby, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, jako doprovodný nástroj sólistů, budou zde probíhat i koncerty absolventů varhanních tříd Konzervatoře Brno, JAMU a ZUŠ, varhany budou také využity při koncertech v rámci varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Brněnského varhanního festivalu. Nové varhany budou sloužit i doprovodu bohoslužeb.