15_10_PERNSTEJN_terasy_4

Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada

Žadatel: Národní památkový ústav
Náklady (způsobilé výdaje): 116 133 297,51 Kč
Dotace: 100 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor památky pro veřejnost. Součástí projektu je i nová expozice, virtuální prohlídka zahrady a realizace opatření ke zvýšení ochrany a zabezpečení této památky.