Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

Předmětem projektu je realizace komplexní nabídky turistického regionu Jižní Morava a její prezentace domácím a zahraničním návštěvníkům a odborným subjektům pod jednotnou značkou regionu. Nabídka bude rozšířena o další turistické produkty ve formě propagačních informačních materiálů, v tištěné a elektronické verzi, bude zpracována i formou multimediální prezentace. Komplexní propagační a informační kampaň pod jednotnou značkou zvýší informovanost regionu a posílí jeho image.