Modernizace odborných učeben Základní školy Rájec-Jestřebí

Předmětem projektu je kompletní modernizace a nové vybavení vybraných odborných učeben základní školy Rájec-Jestřebí. Jedná se o modernizaci školní dílny, učeben fyziky a výtvarné výchovy, k níž náleží i keramická dílna a zřízení zcela nové počítačové učebny. Součástí projektu je také částečná obměna zařízení školní tělocvičny. Učebny jsou již zastaralé, jejich vybavení je z velké části původní z roku 1963. Z hlediska současných požadavků a technických možností je tedy modernizace učeben nezbytná a povede k výraznému zlepšení kvality výuky.