zachranka-msk

Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

Žadatel: Moravskoslezský kraj
Náklady (způsobilé výdaje): 19 579 365 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je pořízení 5 simulačních technologií včetně SW (celotělové simulátory: dospělý trauma – 3x, dospělý pro rozšířenou výuku urgentní a intenzivní péče – 1x, novorozenecký – 1x), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek IZS.