DSC_0600-1

Rekonstrukce MŠ Pohořelice

Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce a nástavba stávající budovy mateřské školy v Pohořelicích. Projekt se bude týkat nejen vybudování 3 nových tříd, ale proběhne i rekonstrukce školní kuchyně, která je v současné době v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Součástí každé nové třídy pak bude i přípravna jídel. Kapacita mateřské školy se zvýší o 56 dětí. Nedílnou součástí projektu je také vnitřní vybavení nových tříd. V rámci projektu bude pořízeno nejen základní nábytkové vybavení tříd, ale i nové hrací prvky a vybavení pro vzdělávání dětí (např. interaktivní tabule s příslušenstvím). Vzhledem k navýšení kapacity mateřské školy je nezbytné také upravit a rozšířit možnosti pro venkovní výuku. V rámci projektu bude tedy pořízeno nové venkovní vybavení (hrací prvky), které bude umístěno ve stávající zahradě mateřské školy.