Modernizace technologie na výrobu čerstvého betonu

Náklady: 26 958 000 Kč
Dotace: 30 %
Popis: Cílem předkládaného projektu je zefektivnit a zkvalitnit výrobní proces čerstvého betonu na dvou provozovnách žadatele díky pořízení nové moderní technologie. Nákup nových technologií pro výrobu čerstvého betonu umožní společnosti TRANSBETON s.r.o. efektivnější, výkonnější, úspornější a kvalitnější výrobu čerstvých betonů dle příslušných platných norem a dále možnost dodávat své výrobky a služby na stavby s vysokou mírou náročnosti a odbornosti.