webkomplet-1

Aplikace pro rozesílání hromadných e-mailů

Žadatel: Webkomplet s.r.o.
Způsobilé výdaje: 27 031 700,00 Kč
Dotace: 45 %
Program: OPPIK – ICT a sdílené služby
Popis: Projekt je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, konkrétně aplikace pro rozesílání hromadných mailů. Zahrnuje softwarové řešení pro vytvoření uživatelsky vstřícného systému s pokročilými funkcemi, umožňujícího zákazníkům profesionální práci v oblasti online marketingu, správu kontaktů, rozesílání kampaní, propojení se sociálními sítěmi, tvorbu automatických scénářů, práci se vzdálenými datovými zdroji. Na straně žadatele přinese realizace projektu nové funkce vztahující se ke správě systému.