Nové výrobní prostory společnosti Hamerník s.r.o.

Předmětem projektu je vybudování vhodných výrobních prostor pro společnost Hamerník, s.r.o. Objekt bude využíván jako výrobní a skladovací prostory včetně administrativního zázemí. Výstavbou objektu dojde ke značnému zvýšení efektivnosti jeho využití.