Školicí středisko společnosti Merci, s.r.o.

Náklady: 26 404 766 Kč
Dotace: 50 %
Popis: Předmětem projektu je vybudování školicího střediska formou nástavby administrativní budovy ve vlastnictví žadatele. Projekt vychází z činností firmy dlouhodobě prokazatelně probíhajících, které jsou ovšem právě z prostorových důvodů značně komplikované. Nově vybudované školicí středisko bude tedy sloužit pro účely školení zaměstnanců žadatele tj. společnosti MERCI, s.r.o. Celková kapacita školicího centra je koncipována na max. 50 účastníků. V rámci vybavení školicího centra budou pořízeny školicí pomůcky i školicí programy, půjde především o HW a SW.