photo cop Aleš Ležatka

Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Hlavním cílem projektu je zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. a tím podpoření konkurenceschopnosti společnosti a ekonomiky regionu. Dalším cílem projektu je především poskytnout možnost dalšího rozvoje a udržet si tak zaměstnance na vysoké úrovni odbornosti a specializace, kteří jsou, na dnešním dynamicky se měnícím trhu, nejvíce poptáváni. Novou myšlenkou projektu je vyškolení vytipovaných zaměstnanců jako interních školitelů a mentorů. Obsahem projektu je tedy realizace školení a kurzů, které byly vytipovány na základě průzkumu mezi zaměstnanci. Školení jsou určena pro zaměstnance z oblasti technické podpory obchodu, technické obsluhy výstaviště a marketingu. Pro nové zaměstnance byl vytvořen adaptační program školení a kurzů, jehož cílem je zvýšení adaptability v podmínkách nové společnosti. Společnosti Veletrhy Brno, a.s. náleží přední místo v pořádání veletrhů a výstav, ale pouze v republikovém měřítku, kdy vítězí nad pražským výstavištěm.