Program komplexního prohloubení kvalifikace zaměstnanců C&A Moda, s.r.o.

Realizace projektu je potřebná kvůli nutnosti rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí příslušníků cílové skupiny, což zvýší jejich uplatnitelnost a taky konkurenceschopnost společnosti. Projekt je tvořen programem obecného vzdělávání. Náplň vzdělávacího programu je dána strategií vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, která ve společnosti tvoří součást uceleného systému řízení HR.