ceitec-brno

Cook Point CEITEC – s chutí do toho!

Žadatel: DJ food s.r.o.
Náklady (způsobilé výdaje): 5 982 118,75 Kč
Dotace: 85 %
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Popis: Předmětem projektu je založit a provozovat formou sociálního podnikání úspěšnou, společensky odpovědnou restauraci Cook Point CEITEC v Brně v areálu CEITEC VUT, která denně obslouží cca 250 hostů. Vytvořeno bude 8 dlouhodobě udržitelných nových pracovních míst, z nichž 4 budou určeny pro osoby opouštějící zařízení ústavní nebo ochranné výchovy nebo dlouhodobě / opakovaně nezaměstnané.