pivovar

Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců

Obsahem projektu je realizace tréninkových seminářů pro zaměstnance firmy Pivovary Staropramen a.s. Tyto tréninkové semináře tvoří ve firmě komplexní systém. Orientačně ho lze rozdělit do čtyř úrovní – základní úroveň, základní manažerská úroveň, úroveň středního managementu, úroveň senior managementu. Jednotlivé úrovně přibližně vymezují pozice, pro jejichž výkon jsou primárně určeny.