Kontaktní centrum Kolibřík – sociální firma

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím založení nového sociálního podniku, Kontaktního centra Kolibřík, vytvořit 12 nových pracovních míst ve městě Brně, z toho 9 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené, a pomoci těmto osobám začlenit se zpět do společnosti a na trh práce.