Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání

Smyslem projektu je zvýšit kapacitu a úroveň zázemí pro odborné vzdělávání cílových skupin projektu prostřednictvím vytvoření kvalitních bezbariérově přístupných prostor pro pořádání přednášek, seminářů, vědeckých a odborných akcí. V rámci projektu bude na místě dnešní knihovny vybudován bezbariérový přednáškový sál se dvěma konferenčními místnostmi a potřebným zázemím. V návaznosti na to vznikne pod tímto sálem rekonstrukcí stávajících prostor bezbariérová knihovna ústavu.