Pořízení nové výrobní technologie pro KOVO GKZ

Modernizace a rozšíření stávajícího výrobního procesu pořízením nových technologických zařízení pro tváření plechů a robotizovaného pracoviště pro svařování (dotace ve výši 9,2 mil. Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).