Inovace výrobního procesu veterinárních vakcín

Náklady: 221 505 000 Kč
Dotace: 40 %
Popis: Hlavním cílem projektu je inovace procesu výroby a kultivace vakcíny proti vzteklině založená na pomnožení vzteklinového viru na tkáňové kultuře připravené submerzní kultivací v průmyslovém fermentoru. Inovace procesu bude realizována formou zavedení nové technologie výroby inaktivovaných vakcín proti vzteklině pro parenterální aplikaci (Biocan R, Biocan LR, Vandguard R, Biofel PCHR, a dalších) a výroby živé atenuované vakcíny proti vzteklině Lysvulpen.