Broome – druhá šance pro oděvy

Žadatel: Broome, s.r.o.
Náklady (způsobilé výdaje): 4 891 558,22 Kč
Dotace: 85 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je personální a produkční rozšíření kapacity sociální firmy Broome, s.r.o. prostřednictvím vytvoření nové divize v Bystrém u Poličky, která se bude zabývat novou službou třídění a cenění použitého textilu, obuvi a oděvních doplňků. Pro tyto účely bude pořízena, zrekonstruována a vybavena hala, vytvořeno bude 15 nových pracovních míst minimálně 6,5 pro osoby zdravotně postižené nebo dlouhodobě nezaměstnané.