Štíhlé inovace

Hlavním cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vytvoření nového, vysoce inovativního vzdělávacího programu, který na trhu dosud chybí. Jednat se bude o vzdělávací program s názvem Štíhlé inovace, jehož potřebnost vyplynula jak z dlouhodobých zkušeností předkladatele s prací s cílovou skupinou, tak z kvalitativního průzkumu realizovaného v 11 a 12/2011. Cílová skupina (technologové, vývojáři, konstruktéři, procesní inženýři) bude zapojena do pilotního ověření a průběžné evaluace programu, celkem se bude jednat o 12 osob.