kolibrik-backoffice

Rozšíření činnosti Kontaktního centra Kolibřík o novou službu externí back-office

Žadatel: sales24, s.r.o.
Náklady (způsobilé výdaje): 4 373 845,00 Kč
Dotace: 85 %
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Popis: Předmětem projektu je rozšíření provozu Kontaktního centra Kolibřík o novou službu Back-office24. V této souvislosti bude vytvořeno 10 nových pracovních míst, z toho 7 pro osoby zdravotně postižené a dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané.