Tréninkový program pracovníků Střediska služeb zákazníkům ve společnosti E.ON Česká republika

Hlavním cílem projektu je systematické zvyšování profesních znalostí a dovedností pracovníků Střediska služeb zákazníkům ve společnosti E.ON a tím podpoření konkurenceschopnosti společnosti a ekonomiky v jihomoravském regionu. Cílem je ale také poskytování možnosti zvýšení kvalifikace a odborného růstu pracovníků společnosti a tím zvýšení možnosti uplatnění pracovníků ve společnosti, vedoucí k udržení si zaměstnání a posílení vlastní konkurenceschopnosti před ostatními kandidáty na dané pracovní pozice. Společnost E.ON si je vědoma, že úspěch velkého podniku závisí na profesionálním výkonu každého jedince. Proto věnuje velkou pozornost rozvoji lidských zdrojů. Svým zaměstnancům nabízí příjemné a moderní pracovní prostředí s nejnovějšími technologiemi, možnost neustálého profesionálního růstu, průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Pro zkvalitnění procesu zákaznické orientace v jednotlivých úrovních pracovního zařazení zaměstnanců Střediska služeb zákazníkům byl proto identifikován tréninkový program poskytující ucelený cyklus přednášek, jež mají za cíl zvýšit komunikační dovednosti zaměstnanců.