smm-elektro

Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro

Žadatel: SMM Elektro spol. s r.o.
Způsobilé výdaje: 11 093 500,00 Kč
Dotace: 35 %
Program: OPPIK – Technologie
Popis: Předmětem předkládaného projektu žadatele SMM Elektro spol. s r. o. je pořízení, zprovoznění a uvedení do trvalého provozu strojně technologického zařízení na výrobu nářadí, přípravků a forem pro výrobu autodílů. Konkrétně se jedná o elektroerozivní CNC hloubičku a vertikální CNC obráběcí centrum. Pořízením požadovaných zařízení žadatel značně rozšíří možnosti výroby o další dodávky v oblasti Automotive a stane se nezávislým na dodavatelích předmětných dílů.