TDI_Bitov_1

SH Bítov – Obnova krovů a střech na jižním křídle a paláci

Klient: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Cena stavebních prací: 12 mil. Kč
Činnosti: Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP