Pořízení nové výrobní technologie

Náklady: 35 250 000 Kč
Dotace: 30 %
Program: OPPI, program – Rozvoj – III výzva
Popis: Hlavním cílem projektu je zefektivnit a dále zkvalitnit výrobky společnosti pomocí nákupu nových moderních technologií. Předmětem projektu bude nákup nejnovějšího, moderního zařízení pro zpracování plastu. Bude vytvořeno nové montážní pracoviště "Schalthebelführung", nové montážní pracoviště pro montáž madla řadicí páky a ruční brzdy, nové zkušební pracoviště a dále budou rozšířeny a modernizovány stávající výrobní pracoviště, pořízen nový automatický skladový systém, zařízení na centrální doplňování materiálů, chladicí zařízení a tepelná clona.