sz-lysice

SZ Lysice – dokončení obnovy fasád včetně obnovy truhlářských prvků, obnova podklady arkády sala terreny, restaurování dvou nápisů na průčelí sala terreny

Klient: Národní památkový ústav
Cena stavebních prací: 3 mil. Kč
Činnosti: Výkon technického dozoru stavebníka