Silnice II/490: Holešov – jihovýchodní obchvat

V rámci tohoto projektu byla vybudována zcela nová silniční komunikace II. třídy o celkové délce 3,8 km. Tato silnice významným způsobem přispěje ke zklidnění dopravy v centru města Holešova. S celkovými náklady přes 300 mil. Kč se jedná o nejvýznamnější investici do výstavby, modernizace či rekonstrukce silnic II. a III. třídy na území Zlínského kraje v 21. století.