Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko
Poskytnutá služba: Technický dozor investora, kontrola projektové dokumentace
Rok realizace: 11/2011 – 04/2015
Náklady realizace stavby: 435 883 000 Kč