tanvald-radnice

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Tanvald

Klient: Město Tanvald
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky a služby (2 části)