Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků Pivovaru Černá Hora, a.s.

Obsahem projektu je vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Pivovar Černá Hora, a.s., kteří jsou cílovou skupinou projektu. Realizace projektu je nezbytná kvůli potřebě rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí příslušníků cílové skupiny v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a uplatnitelnosti zaměstnanců.