pohorelice4

Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice

Žadatel: Město Pohořelice
Náklady (způsobilé výdaje): 1 012 584,38 Kč
Dotace: 95 %
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Popis: Hlavním cílem projektu je podpořit proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Pohořelice a na základě principů komunitního plánování zpracovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve SO ORP Pohořelice na léta 2019–2021.