Pohorelice_BD

Rekonstrukce BD Znojemská

Žadatel: Město Pohořelice
Náklady (způsobilé výdaje): 6 608 302 Kč
Dotace: 42 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Znojemská ve městě Pohořelice, a to prostřednictvím zateplení obálky budovy a výměny vnějších výplní otvorů, které proběhne v rámci nutné rekonstrukce bytového domu.