G-centrum, Mikulov

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalých kasáren pohraniční stráže, při níž budou provedeny stavební úpravy za účelem vybudování domova pro seniory, denního stacionáře a domu s pečovatelskou službou. V rámci poskytování sociálních služeb bude projektem zajištěno rozšíření možností bydlení a služeb pro seniory v Mikulově a jeho okolí.