Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení

Obsahem projektu je specifické vzdělávání vybraných zaměstnanců Mlékárna Kunín a.s. na obsluhu obalových technologií TetraPak a obsluhu zařízení Gasti. Obě zařízení jsou pro společnost nosná a předpokladem k obsluze těchto zařízení je zajištění odborné kvalifikace obslužného personálu. Cílem projektu je podpora odborného růstu vybraných zaměstnanců společnosti Mlékárna Kunín v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti, a tím i zvyšování konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu.