Obráběcí centrum na skříňové součásti

Mezinárodní projekt pro Obráběcí centrum na skříňové součásti obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno otevřené řízení s dílčím plněním dle metodiky OPPI (dodávky) s předpokládanou hodnotou 52 000 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 07 do 09/2011. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Podnikání a inovace.