hrvatske-vode

Směrnice pro přípravu studií proveditelnosti a CBA analýzy pro projekty na výstavbu a modernizaci zavlažovacích systémů

Klient: Hrvatske Vode
Popis: Vypracování metodiky pro přípravu Studie proveditelnosti a CBA analýzy pro žadatele o dotaci na výstavbu a modernizaci zavlažovacích systémů v Chorvatské republice