cov-ustr-praha

Zpracování dokumentace EIA – ČOV Kbely

Klient: Hlavní město Praha
Popis: Zpracování dokumentace EIA dle §8 zákona č. 101/2001 Sb., O posuzování vlivu stavby na životní prostředí a účast na veřejném projednávání dle § 17 Zákona pro stavbu Čistírny odpadních vod Kbely včetně zpracování specializovaných průzkumů: rozptylová studie, dendrologický průzkum, pachová a hluková studie apod.