Inovace zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech

Cílem projektu je rozšíření výrobního programu o nové specifické výrobky. Jedná se o výrobu vertikálních dopravních systémů pro hlubinné doly, jejich vybavení (skládá se z lanových úvazků, kolových vedení odpružených, zavěšení spodních vyrovnávacích lan a vyrovnávačů tahu v těžních lanech), strojní vybavení věže a jámy. Realizací projektu dojde také k inovaci procesu vzhledem k nutnosti nového technologického postupu výroby nových zařízení a technologií. Předmětem projektu je pořízení potřebného zařízení pro realizaci projektu (CNC soustruh, manipulační jeřáb, odsávací modul, svářecí zařízení a nezbytné technické zhodnocení výrobní haly).