Rekonstrukce výrobních hal a administrativních prostor společnosti FILÁK s.r.o.

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou objektů v provozním areálu firmy FILÁK s.r.o. Hlavním přínosem projektu je vybudování moderních podnikatelských výrobních prostor včetně administrativního zázemí s cílem rozšířit a modernizovat výrobu a posílit tak konkurenceschopnost a postavení žadatele na trhu. Rekonstrukce výrobních prostor umožní instalaci nových výrobních technologií (kompletní technologie výroby hologramů, instalace plně automatizované linky na výrobu polotovarů zemních vrutů), což žadateli přinese rozšíření spektra produkovaných výrobků a nabízených služeb (např. speciální holografické fólie, holografické prvky pro osvětlovací tělesa).