Vzdělávání zaměstnanců Fondu ohrožených dětí – Klokánek Brno a pobočky FOD Brno

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb krizové pomoci, poskytovaných žadatelem, což přispěje sociálnímu začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je určen pro zaměstnance brněnské pobočky Fondu ohrožených dětí (FOD) a zařízení Klokánek Brno. Jedná se o pracovníky poskytující sociální služby a řídící pracovníky. Obsah projektu tvoří další vzdělávání těchto zaměstnanců. Tvoří jej aktivity zaměřené na profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby, jejich další vzdělávání a dále na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti managementu a řízení.