Automatizace názorně

Hlavním cílem projektu je zavést názornou a praktickou výuku automatizace a mechatroniky do výuky 4letých oborů Mechanik elektronik a Mechanik seřizovač a 3letých oborů Elektrikář slaboproud a Elektrikář silnoproud. Primární cílovou skupinou jsou žáci uvedených oborů, sekundární pak pedagogové vyučující uvedené předměty.