kordis

Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK – elektronické odbavování cestujících

Tento projekt předpokládá zavedení bezkontaktní čipové karty jako univerzálního identifikačního, platebního a paměťového média pro řešení odbavování cestujících ve spojích Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Díky realizaci projektu dojde ke zjednodušení způsobu odbavování cestujících a tedy i ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy.