strakovo-zahr

Strakovo zahradnictví – sociální firma

Žadatel: Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o.
Náklady (způsobilé výdaje): 4 506 574,13 Kč
Dotace: 80 %
Program: Integrovaný operační program (IOP)
Popis: Předmětem projektu je vybudování prodejny a zahradního pavilonu na dlouhodobě nevyužívaném a zanedbávaném pozemku bývalého zahradnictví v Bystřici nad Pernštejnem, dále budou obnoveny zchátralé skleníky a provedeny úpravy okolních ploch. Hlavním cílem projektu je vybudování sociální firmy, která přispěje k místnímu rozvoji Mikroregionu Bystřicko prostřednictvím:
• vytvoření tří dlouhodobě udržitelných nových pracovních míst, z toho dvou pro osoby znevýhodněné na trhu práce
• posílení sociální soudržnosti a podpoření rovných příležitostí
• postupné revitalizace zanedbaného areálu v centru Bystřice nad Pernštejnem
• zvýšení ekonomické aktivity v regionu