povodi-moravy

Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy

Klient: Povodí Moravy, státní podnik
Činnosti: Výkon inženýrské činnosti – zajištění stavebních povolení