Regenerace památkové zóny, městského parteru ulic – Vysoká, V Brance, Grillova, U Hluboké studny

Projekt řeší regeneraci území bývalého Židovského ghetta s původní historickou zástavbou. Jedná se o severní část Městské památkové zóny města Rakovník. Předmětem stavby je regenerace městského parteru ulic Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny, jejichž současný stav neodpovídá představám o historické části města. Dojde k položení nových povrchů a v rámci výstavby i k výměně stávajících inženýrských sítí – kanalizace a vodovodu, které v současnosti nevyhovují potřebám obyvatel této části města. V rámci projektu budou instalovány prvky městského mobiliáře – lavičky a odpadkové koše. Vzniknou tak nová, vhodná místa pro posezení, odpočinek a relaxaci.