MSBilkova-prist2

Přístavba MŠ Bílkova č. 19, Boskovice

Žadatel: Město Boskovice
Náklady (způsobilé výdaje): 24 021 169,36 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je přístavba a rozšíření kapacity objektu mateřské školy odloučeného pracoviště Bílkova, včetně pořízení vnitřního vybavení, úpravy venkovních ploch a rozšíření venkovních hracích prvků na zahradě mateřské školy. Technické zhodnocení budovy bude využito ke zvýšení kvality poskytované předškolní výuky. Realizací projektu dojde k rozšíření stávající kapacity zařízení o 2 třídy s kapacitou 48 dětí. Celková kapacita mateřské školy v Boskovicích tak bude zvýšena na 463 dětí.