Implementace ICT ve společnosti LINAPLAST – II. Etapa

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím pořízení nového SW a HW kvalitativně zvýšit úroveň společnosti v oblasti vybavení informačními systémy, zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy žadatele, zvýšit efektivitu firmy a podpořit tak její konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu bude pořízení HW, SW a zařízení nezbytných k realizaci projektu. Nákup nových ICT technologií umožní společnosti Linaplast efektivnější, výkonnější, úspornější a kvalitnější výrobu a dále možnost dodávat své výrobky a služby rychleji a také ve větších zakázkových objemech.